Oldřich Tulis - Fotografie

Oldřich Tulis

Narozen v Novém Městě na Moravě, kde harmonická, ale i drsná a zadumaná krajina Vysočiny a lidé tohoto kraje od počátku formovali jeho vnímání a pohled na svět.

Od raného mládí vnímal jako svoji životní cestu hudbu. Hraje na kytary, skládá vlastní skladby a písně, vyučoval hudební výchovu na ZŠ a hru na kytaru.

Významným životním předělem byl rok 1990, kdy u něj doslova vytryskla potřeba vyjadřovat se nejenom hudbou, ale i obrazem a fotografie se tak stala jeho životním osudem i radostí.

Jeho jistý mystický zážitek z počátku 90.let se naplnil v 300 let staré chalupě v malebné krkonošské vísce Poniklá. Zde vznikla jeho prvotní tvorba a většina další je tímto obdobím ovlivněna.

Další etapa jeho života jej zavedla do Znojma, kde se věnoval profesionální fotografické práci ve vlastním atelieru se zaměřením na reklamní zakázky, svatební a portrétní fotografie.

Po celou dobu se ale vedle komerční práce zabývá volnou fotografickou tvorbu, jejímž hlavním jednotícím prvkem je neutuchající puzení a až bytostná nutnost vyjádřit fotografickým obrazem všechno, co v životě prožívá, vnímá a vidí.

Jak sám říká: „Život, který prožívám, je tak hluboký a plný krásy, bolesti, opravdovosti a neopakovatelných okamžiků, že prostě nemohu jinak než z tohoto svého prožívání vytvořit upřímný, autentický obraz“.

Nyní žije v Brně, kde úspěšně realizuje své sny.

www.oldrichtulis.com