Malby

ELIŠKA MALÁROVÁ

Když se Eliška roku 1989 v Hodoníně narodila, bylo jí bez pochyb předurčeno dělat lidem kolem sebe radost a rozdávat úsměv tam, kde chybí láska a porozumění.

Pro tyto její kvality a předpoklady pracovat s lidmi jí bylo dopřáno úspěšně vystudovat obor speciální pedagogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci, který završila roku 2015 magisterským titulem. Během jejího letitého studia měla za sebou již několik významných zkušeností v oblasti malířské tvorby, a to díky reprezentaci na výtvarných soutěžích. Za zmínku jistě stojí čestné uznání v Náchodské Prima sezóně, které získala při studiu na pedagogické střední škole v Boskovicích.

Avšak život sám je nejlepším koučem dělat právě to, co nás baví a pomáhá tvořit vlastní životní příběh. Eliška se nebála další výzvy, díky niž tvoří a žije v Brně.

Když roku 2011 nastoupila na zcela odlišnou pozici, než vystudovala a začala působit v oblasti IT, nemohla tušit, že nyní bude zastávat pozici Expertky na iresoftí talenty (rozumějte personalistky). Své firmě je věrná zásluhami, i srdcem. Mimo nově nabité zkušenosti cítí, že se potřebuje věnovat něčemu, co vychází z ní, realizovat své představy a pocity. Vzpomněla si na svůj milovaný malířský stojan a hned bylo zřejmé, že už od něj nebude času odbíhat. Snad jen ve chvílích, které oddaně věnuje své rodině, životní lásce a přátelům.

Je upřímnou radostí, že se v Eliščiném životě událo vše tak, aby jí nejen osud seslal dar malovat, ale i svůj talent proměnit v umění. Ať, už výzvy nebo nepřízeň. ,,Vždy se usmát, poděkovat a jít zas dál“. Řekla by svými slovy právě na ty dva přítomné okamžiky v našich životech. Eliška vždy věděla, že nejlepším způsobem, jak být šťastná je ,,pro to něco dělat“. Proto jsou její obrazy nositelem pozitivní energie. Proto právě abstrakce, a proto všechny ty spektra barev. Svým citem, rukou a štětcem zaznamenává na plátna vše, co bezprostředně prožívá. Dokáže s barvou pracovat citlivě, s estetickým vcítěním se na vlně rozmanitých emocí. Její inspirací jsou aktuální pocity a nálady, pro které díky svému znamení blížence nemusí chodit dalece. Vnímá život silně, intuitivně a nebojácně.