Krása na vlně času

Pavla Kubovová

Krása na vlně času

Krása na vlně času je kolekce, při které opravdu spojuji tvorbu s relaxací. Obrazy znázorňují naději, stabilitu, ale i dobrodružství.

Stěžejními tématy jsou odplouvání do širokých dálek, ztělesnění okamžiku klidu a zastavení se v proudu vod, zachycení jednoho momentu naší plavby životem.