Jan Hanuš - Beze slov a jiné blues

V úterý 4. října proběhla slavnostní vernisáž fotografií a obrazů Jana Hanuše.

VAutor se od ranného mládí věnuje výtvarné fotografii. V letech 1981- 1983 absolvoval školu výtvarné fotografie při Lidové konzervatoři v Ostravě.
Již v této době zkouší různé experimentální metody ve fotografii, později se věnuje fotografickým kolážím, toto období vyvrcholí výstavou v Budapešti
v Galerii mladého umění v roce 1989. Po roce 1989 se začíná živit jako grafik
a designer. Vzhledem k povaze své práce, se po celou dobu snaží obory fotografie a grafiky navzájem propojovat. Ovlivněn technologickými postupy, se kterými se během své praxe neustále setkavá, začíná experimentovat se serigrafií, která se nejvíce blíží jeho představám fotografa a grafika.

Autor ke své tvorbě:
„Dlouhá léta jsem hledal formu, která by charakterizovala mé vnímání současnosti. Při svých profesních cestách do tiskáren jsem byl
od samotného počátku fascinován technikou sítotisku a hromadami
odpadu z ofsetových kovolistů. Ty mi z počátku sloužily jako podklad
mé práce. Obrazy tvořím vrstvením pocitů, tranformovaných jak vlastním materiálem, tak i jeho schopností podřídit se mému expresivnímu vyjadřování. Všechny ty rýhy, emotivní tisky, akrylové vlisy, vycházejí z mé touhy říci si své... Pro ně neváhám použít netradičních metod od různých rycích nástrojů,
přes rozbrušovačku až po malířské špachtle.Kovový podklad obrazů vděčně
i nevděčně odolává, nicméně sítotisková technika v závěrečné fázi vrstvení rozbíjí industriální charakter díla a dává pocit, že není všechno v ....“

Svá díla vystavoval v průběhu let 1989 - 2022 v galeriích v ČR i mimo ni.