Dáša Ubrová - prodejní výstava

V úterý 7. června proběhla slavnostní vernisáž výtvarnice Dášy Ubrové. 

Výtvarník a pedagog  Mgr. Tomáš  Vrána o její tvorbě napsal: „Dáša  si ve  svém výtvarném vyjadřování hraje  s liniemi, tvary, plochami,  pozitivem a negativem.  Ale nenechte se zmást, nejde jen o hru,  je to velmi vážné spontánní usilování, které  se
dotýká základů její existence a často i existence nás všech“.

Emoce, zážitky, příběhy ztvárňuje malířka  perokresbou, kombinovanou technikou,  v posledních letech i kresbou a malbou akrylovými barvami. Oslovuje a inspiruje ji i poezie  a několik sbírek i ilustrovala - knihu  poezie  Víta Koďouska Napříč slovy, Hedviky Šlápotové Hedverie, knihu  pro děti  od autora  Milana Barboříka Terezka, princezna z  Fulneku a básnickou  sbírku Aleny  Vávrové Vetus  Via Vivat. V  roce  2020  vydalo  nakladatelství  SURSUM  její autorskou  knihu  textů  a obrazů Melodie v duši mé, v roce 2021  vydala ve stejné spolupráci knihu o  brněnském jazzmanovi Milan Kašuba - Když  struny života zní. Krásu  českého jazyka a  vytváření
textových obrazů  a podobenství  vkládá i  do svých  autorských písní,  kterým  dává hudební tvář  především dvojice  Vojtěch  Svatoš a  Pavel  Šmíd (společné  album  pod názvem Dáša Ubrová)

Pravidelně  vystupuje  s Milanem  Kašubou   -  jazzovým  kytaristou,  skladatelem   a pedagogem,  v triu pak společně s kontrabasistou Petrem Kořínkem a Vincencem Kummerem nebo s kytaristou  Jakubem Juránkem.  V roce 2021  vydalo Indies  Happy Trails  živou
nahrávku z  jazzovo-swingového repertoáru  z festivalu  Valašský špalíček  pod názvem Just Live.

Se svou první kapelou uBer! nazpívala alba První barování – CD a Universum -  CD i vinylová deska. Dlouhodobě spolupracuje i podporuje činnost obecně prospěšné společnosti Velvet Smile a také se skupinou tlumočníků do českého znakového jazyka Hands Dance (tlumočení koncertů a videoklipů). Ptáte se proč? Protože to má smysl, protože každá pomoc pomáhá.