Charitativní prodejní výstava

Galerie Ratolest 
Charitativní prodejní výstava

Hlavní myšlenkou Galerie Ratolest je 'umění(m) pomáhat' - tedy prostřednictvím prodeje uměleckých děl podpořit činnost Ratolesti Brno. Ratolest Brno pomáhá ohroženým dětem, mladým lidem a celým rodinám v jejich nepříznivé životní situaci, ve které si sami neumí poradit. 

Galerie Ratolest je jedinečný projekt, který dlouhodobě funguje. Od roku 2008 jsme spolupracovali s více než 55 umělci z celé České republiky. Přijďte se podívat na výběr děl z této galerie. Ostatní obrazy a umělecké předměty můžete najít na www.galerieratolest.cz