2015

Obrazy

Pulkrt-Švédová, Hnilová, Nekvapilová

Ve Vinné Galerii vystavujeme potřetí. První výstava proběhla v roce 2011 a tak se v dvouletých cyklech do příjemných prostor Vinné Galerie vracíme. Protože jsem o sobě již psaly, tentokrát více o tom, jak vystavovaná díla vznikala.

EVA PULKRT-ŠVÉDOVÁ

Nápad na pastelkové obrazy přišel před několika roky při poprázdninové přípravě pouzdra pro dceru do školy. Když jsem viděla tu hromadu dřevěných kousků s různobarevnými hlavičkami na velkém bílém talíři, nápad se nabídl sám. Prosté a jednoduché jako slovo samo. Že jsem na to nepřišla dřív! :-) 

Druhý den vznikl první pastelkový obraz, který je součástí i této výstavy.                                                   

HANA HNILOVÁ

Momentálně objevuji kouzlo akvarelu, který mě baví. Akvarel může být z velké části založen na náhodě a jde o úplně jinou práci než jaká je například s pastelem, kde je potřeba vše řádně propracovat. S akvarelem je tedy možné pracovat uvolněně, což je pro mne vítaná změna. Pastelu ale samozřejmě zůstávám věrná, jakožto technice, kterou jsem objevila a použila při svých prvních malířských pokusech.

EVA NEKVAPILOVÁ

Po období tvorby zejména černobílých monotypů se navracím zpět k barvám prostřednictvím vytváření mandal. Ty můj život provázejí delší dobu a zabývám se jimi stále intenzivněji. Mým cílem je uspořádat soubor mandal tvořených rozmanitými způsoby, proniknout do větší hloubky tohoto tématu a poté je představit případným zájemcům v rámci kurzů, či workshopů. Současná výstava je symbolickým prvním krokem, odrazovým můstkem pro další obdobné počiny.

Ruwenzori

Milan Sekanina

Série fotek z nejvyššího afrického pohoří v rovnikové Ugandě. Obrazy z fantaskního světa vysokých hor, gigantických rostlin a věčné mlhy a deště.

Obrazy
Buršík Jiří

Ing. Buršík Jiří

    Je výtvarníkem žijícím a tvořícím v Brně.Již od mládí se zabýval výtvarničinou,kdy navštěvoval tehdy známou a uznávanou Lidovou školu umění na Petrově,kde dostal solidní základy.Po maturitě na střední škole se přihlásil na architekturu,kde po talentových zkouškách byl přijat,ale byl nucen absolvovat tzv. nultý ročník-tedy pracovní ročník a po roce měl nastoupit na obor architektura.V tomto roce se intenzivně věnoval malbě,navštěvoval brněnské ateliery a pilně cvičil kresbu.Tehdejší škola ho však přeřadila na stavební fakultu,kterou úspěšně absolvoval.Těsně po revoluci se vydal pro zkušenosti do světa a vystřídal různá zaměstnání v různých zemích.Nakonec zakotvil ve Středomoří,kde pracoval u soukromé firmy jako stavař a architekt dohromady.Byla to skvělá zkušenost a ovlivnila i jeho barevné i světelné vidění.Další jeho cesta na Dálný Východ ho očarovala budhismem,výtvarně na něj v silně zapůsobily mandaly.Postupně se propracoval vedle klasické malby k trojrozměrnému projevu,používání různých materiálů v dílech jako kámen,písek,dřevo,kov a jejich kombinace do u nás nevídaných kompozic.Z toho vzešel i zájem o sochařinu-tvorbu menších plastik.

   Je členem Svazu výtvarných umělců Moravy a Slezka a na svém kontě má již okolo sta výstav,jak samostatných,tak i skupinových.Jeho díla se dostala do různých zemí.Umění má v rodině tradici,strýc tvořil na Valašsku,sestra ve Vídni šperky a bývalá švagrová je rakousko-česká malířka.

Kontakt na výtvarníka:

+420 737 908 715

bursikju@seznam.cz

Inspirace kameny
Renata Dvořáková

Narozena 23. ledna 1972 v Olomouci. Dnes pracuje dočasně ve svých ateliérech v Rolandswerthu v Nĕmecku a v Olomouci.

Již od dětství se věnovala kamenům  a malování.
Na svou starou lásku si vzpomněla teprve v roce 1994 při návštĕvĕ v Nĕmecku, kde navštívila řadu muzeí s kameny z celého svĕta.

Nejdříve malovala akvarely na papíře, ale brzy také olej na plátnĕ a vznikaly ohňostroje barev s výjimečnou zářivostí.

Pomocí mikroskopu si prohlíží kameny a maluje vědecky přesně, co v nich vidí.
Zobrazuje vnitřní život kamenů – vĕdecky  a s velkým umĕleckým citem pro barvy a jemnost.
Do jejích obrazů jsou zakomponovány části říše zvířat a rostlin, které se před milióny let staly vĕčnou součástí kamenů.
Ani nejmodernější optické mikroskopy a kamery nejsou schopny vidět kámen do takové hloubky,  jak to dokáže lidské oko.

Využila možnosti své práce prezentovat širokému publiku na mnohých výstavách v Německu a v zahraničí, které měly pozoruhodný úspěch.
Pozornost a uznání našla nejdříve u návštĕvníků výstav, ale svými obrazy z mikrosvĕta kamenů však především  nadchla vědce – geology,  při jedné z výstav na Technické univerzitĕ (TU) v Berlínĕ.

Malířka se neřadí k těm umělcům, „kteří zcestovali celý svět, a přesto o něm nemají co říci“, ona je neustále na pozorovací cestě do vnitřního svĕta kamenů a vypráví nám o něm.

Dnes se nachází její obrazy v mnoha soukromých a veřejných sbírkách.

Více zde: http://www.renata-dvorakova.com/o-nas/

Jižní Mexiko
Martina Grmolenská

V roce 1848 John L. Stephens se svými společníky navštívil poloostrov Yucatán s cílem najít mayské památky. Během jejich cesty si John psal osobní deník, který byl vydán v Anglii pod názvem „Incidents of Travel in Yucatán“. V tomto deníku popisuje nejen objevené mayské památky, ale také lidi, oblečení, zvyky a různé nástrahy cestovaní těmito končinami.

O mnoho a mnoho let později, v roce 2013, banda moderních cestovatelů navštívila tyto končiny znova a zažily v mnoha případech věci jen lehce pozměněné. Způsob dopravy se zvláště ve venkovských oblastech změnil opravdu málo, přístup k ženám a ke smrti stále není srovnatelný s přístupem k tomutéž v západním světě 21. Století.

Výstava fotografií Martiny Grmolenské se kombinací textů z roku 1848 a obrazovéno materiálů snaží ukázat a alespoň částečně zprostředkovat zkušenost z cesty po jižním Mexiku, které není jen skanzenem mayských památek, ale především živoucím organismem nám stále vzdálené kultury.

Harmonie barev

Anita Steinocherová

"Obrazy mě dělají šťastnou "
Maluji třetí rok, jsem úplný samouk, za období tvorby mám cca 95 obrazů, maluji intuitivně, ovlivňuje mě hudba, ráda také udělám obraz pro konkrétní prostředí, s obrazy v hlavě usínám a s nimi i vstávám, miluji tuto práci ,
vzdělání mám ekonomické, hraji na kytaru a ráda zpívám, mám 3 děti , žiji v Říčanech u Brna