2006

Mandala

Jaroslav Kobylinský

Mandala je původně slovo ze sánskrtu a znamená kruh. Je symetrickým znázorněním základních vesmírných principů. Vyjadřuje harmonii procesu, na jehož počátku je střed (zrození, velký třesk), následuje expanze (růst, rozpínání, nádech) až na hranici kruhu a pohyb zpátky (výdech, stárnutí, smršťování) opět do středu (smrt, zánik a samozřejmě i zároveň příští počátek). K nejsložitějším symbolickým obrazům se mandala vyvinula v Tibetu, v západní kultuře má svůj protějšek v labyrintu. „K mandalám jsem se dostal přes hudbu. Poslech minimalu a etna mě přivedl k jinému vnímání času, uviděl jsem, že vše se pohybuje v kruhu, že se vše cyklicky opakuje. Mandala se objevuje v nějaké formě ve všech kulturách a mě baví čerpat inspiraci od přírodních národů - od lidí, kteří dokážou žít v harmonii s naší planetou. Doufám, že vám přinesou stejnou radost a potěšení, jaké jsem prožíval já při jejich vzniku.” říká autor. Žije a pracuje v Brně, studoval SUPŠ a věnuje se malbě a grafice. V roce 1990 vyměnil dočasně tužku a barevné písky za počítač. „Pro mě krása jednoduchosti obsahu tkví v nespočetné bohatosti jeho forem“ tak zní autorovo vysvětlení, proč právě mandala. Ve VINNÉ GALERII je instalován výběr mandal z kolekce 80 počítačových grafik, kterou si můžete prohlédnout ve virtuální galerii Mandala.DJ. Co mohou přinést takovéto obrazy vám? Můžete osvěžit a harmonizovat prostor, v kterém žijete a pracujete, můžete uvažovat o jednotě duality anebo mít prostě radost z barevné vibrace. Barva a její energie. Ať vám přinesou radost. ZDARMA obdržíte láhev vína z Argentiny při koupi jakéhokoliv obrazu MANDALY !

INTRO II

Martina Vicanová

Ráda vymetám staré půdy, sklepy a hledám, co by stálo za „to“. Kousek světla - který dopadá na zrezivělý nůž, zlomek paprsku - který prosvítí stoletou pavučinu a zapomenutý obraz v prachu najednou ožije. Chci ztracené věci oprášit, zvěčnit – zaslouží si to. Nikdo si jich nevšímá, stejně jako nevidíme odrazy ve sklech obrazů, aut, výloh. Každý máme doma a v sobě své reflexy, jen je zachytit. Zaznamenat okamžik či neobvyklý detail. Montáže nedělám. Všechno je čisté, napřímo. Pokuste se na to přijít, jak „to“ vlastně vzniklo. Jde o harmonii tvarů, snahu zachytit zvláštní světelnou atmosféru, která se již nemusí opakovat v takové síle. Černobílá fotka mě nadchla prvním založeným filmem. Je to asi 7 let a pořád mě to drží. Rodina si snad už zvykla, že mívám své dny a zavřu se do koupelny vyvolávat. Děti se koupou mezi miskami vývojky a ustalovače, pračka nepere a snad mi i prominou zvýšenou spotřebu vody. Oni se mnou vnímají můj svět. Pokuste se o to také. Vítejte v INTRU. ing. Martina Vicanová *1973 -absolventka VUT FAST v Brně, obor vodohospodářský -roční rekvalifikační kurz při fotografické škole v Brně -samostatná výstava v Brně 2002 – kino Art -výstava v kostele sv.Vavřince v Brně 2002 -samostatná výstava v Bratislavě – T Gallery 2005 -pravidelné výstavy v prostoru VINNÉ GALERIE v Brně

Masopust na Veselém kopci 2005 (skanzen Vysočina u Hlinska)

Stanislav Juřice

Stanislav Juřica - profesor na konzervatoři v Pardubicích a člen vedení Mezinárodního kytarového festivalu v Mikulově.

Petr Berák, Jan Hrubý

2.12. vernisáž fotografií dvou mladých autorů s nemocí roztroušená skleroza. Něco o nemoci RS, roztroušená skleroza, skleroza multiplex: nemoc je nejčastějším neurologickým onemocněním mladých lidí na světě, bývá diagnostikovaná ve věku 20 až 40 let. v naší republice se počet odhaduje na 15 tisíc pacientů.Závažným poškozením nervového systému, kdy příčina není doposud objasněna, postupně dochází k částečné nehybnosti rukou i nohou, postupné ztrátě zraku,, poruchy rovnováhy, třes, poruchy vyměšování, poruchy paměti a koncentrace apod. to vše při zachování plné duševní schopnosti.Doposud není vyléčitelná. V ČR již dlouhou dobu působí občanské sdružení Unie Roska, které má pobočky ve všech větších městech v ČR. Roska pořádá různé akce pro pacienty, rekondiční pobyty, výstavy, konference, Je členem mezinárodní organizace sdružující pacienty s RS Financovaná je částečně z dotací Ministerstva, grantů z EU, ale především sponzory z řad farm. firem a soukromých dárců. V Brně funguje taktéž pobočka sdružení Roska Brno. Fotky vystaví fotograf Petr Berák z Prahy (pberak@volny.cz) , pacient z Roztroušenou sklerozou. Používá k chůzi francouzské hole snaží se žít v rámci možností aktivně i se svojí diagnozou, má 35let je svobodný, lyžuje i jezdí na kole, fotí pro časopis Roska a pořádá různě po republice vernisáže svých fotografií.Rád fotí přírodu i lidi s handicapem. Jeho životní krédo zní: Věř a víra tvá tě uzdraví! Na světě je přece krásně a jen na nás, jak tento darovaný čas prožijeme. Výstava ponese název "Do přírody s handicapem" Druhý fotograf se jmenuje Jan Hrubý a je taktéž pacient s RS z Prahy, nemoc má od roku 1988. Jeho fotky jsou z prostředí Domova sv. Josefa v Žirči, jediné zařízení v ČR pro pobyt pacientů s těžší formou RS. Věty, které napsal o sobě : Tuto nemoc bych přirovnal k lakmusovému papírku, který měří kyselost a zásaditost vzájemných vztahů mezi lidmi. Souboj s touto nemocí připomíná běh na dlouhé tratě, kde ještě zdaleka není vidět cílová rovinka, natož pak předpovídat vítěze. Na vernisáži zatančí Radka Keršnerová orientální břišní tanec, kterému se věnuje již přes osm let. Stejně tak dlouho má diagnostikovanou RS. Vede kurzy or. tance a předvádí ho na různých akcích jako výborný podpůrný léčebný prostředek pro pacientky s lehčí formou RS. Vystudovala právnickou fakultu, ale po diagnostikování nemoci změnila svoji práci a pracuje jako kurátorka mladistvých a sociální pracovnice. Snaží se pomáhat potřebným a v poslední době pacientům s RS. Ráda by otevřela soukromou právní poradnu pro postižené z Brna a okolí. Vše vázne na financích, ale stále věří....