Jste zde: Vinná galerie Akce Výstavy Obrazy - PODRUHÉ....

Obrazy - PODRUHÉ....

Pulkrt-Švédová. Hnilová, Nekvapilová

Od 17. 10. 2013 do 15. 11. 2013
  • Hana Hnilová

absolventka Pedagogické fakulty. Od dětství maluje, nejraději pastelem. V minulosti navštěvovala výtvarné kurzy Aleše Chalupy. Vystavuje na webových stránkách v amatérské obrazárně. Ve Vinné Galerii vystavovala již v roce 2011. Žije a tvoří v Brně.

 

  • Eva Nekvapilová

3. rokem studuje na PdF MU, obor: speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání. Je členkou výtvarné skupiny Pátečnice pod vedením Tomáše Vrány, se kterou se účastní společných výstav. Také se podílí na projektech výtvarné katedry PdF MU. Obrazy na této výstavě vznikly během studia a jsou součástí bakalářské práce. Ve Vinné Galerii vystavovala již v roce 2011. Žije a tvoří v Brně.

 

  • Eva Pulkrt-Švédová

absolventka VUT FS a The Henley College, UK. Od roku 2008 - 2011 členkou výtvarné skupiny Pátečnice ateliéru Tomáše Vrány. Pořádala několik výstav se skupinou Pátečnice i samostatně. Ve Vinné Galerii vystavovala již v roce 2011. Žije a tvoří v Brně.

Fotogalerie

Chcete mít info včas?