Jste zde: Vinná galerie Akce Výstavy Jaroslav Sklenář

Jaroslav Sklenář

Jaroslav Sklenář

Od 10. 7. 2012 do 5. 9. 2012

Výtvarník a fotograf na volné noze, žák Petra Skácela a Jiřího Šindlera, absolvent Školy uměleckých řemesel v Brně, zakládající člen I.Fotopoetického clubu v Brně a skupiny Anam Ćara (Přátel duše)… Výtvarné zaměření v níž se střídají kombinované olejomalby z přírodních materiálů s grafickou, ilustrační a fotografickou činností… Netradiční postupy v kombinovaných technikách, snaha vyjádřit stav svojí duše, svého vnitřního světa pomocí arteterapie, obsahově čerpá z mytologických bájí, legend, pohádek a tajemných příběhů, magie. Ovlivněn prehistorickými malbami nejstarších mistrů se svým vlastním výtvarným způsobem snaží přiblížit či připomenout dnešním lidem tvořivé schopnosti našich prapředků, neboť v nichž spatřuje čistou řeč malířství. Jeho hledání se obrací do minulosti i budoucnosti, k uvědomování si jednoty energie, prostoru a času. Snaží se uvolnit představivost diváka, proniknout do jeho vnímání, působit meditativně a v konečném důsledku vést k jeho pochopení sama sebe. Považuje se jen za nástroj Skutečností. Maluje, protože k němu přišel námět, nepřemýšlí, jak obraz namaluje, maluje se sám a on jen přihlíží, jak vzniká. Jedině tak vznikne dobrý obraz. A podobně je tomu i u fotografií s výtvarným přesahem… Dává se plně k dispozici tomu, co k němu přichází a pak se jen dívá. Zrovna tak, jako když zahradník pozoruje, jak rozkvétají květiny na jeho zahradě. A k tomu říká: " Všechny věci a události kolem nás jsou symboly. Každá věc o něčem vypráví, když umíš srdcem naslouchat. Kameny přinesené z cest, u kterých vyciťuješ vibrace míst, kde po staletí ležely, krása a vůně květin, připomínající pocity bývalých radostí a smutků, nekonečný koncert cvrčků, zase křehkou nejistotu přítomného okamžiku. Mizející oblak na modré obloze, nás může přivést k zamyšlení nad pomíjivostí všech věcí na této planetě, a blikající hvězdy probouzí touhu po poznání a pochopení smyslu života." Jaroslav Sklenář je přírodě citlivě naslouchající a symboliku v ní hledající malíř a fotograf, tvůrce obrazových pohádkových příběhů plných fantastiky a mytologie. Svými díly nás vrací do dětství, do jeho čistoty a radostné bezelstnosti. Naplňuje sny mnohých z nás, proměňuje je alespoň na plátně či ve fotografikách v barevnou skutečnost, přibližuje nás k světu pohádkových bytostí, víl a dévů. Tvoří mosty mezi světy, které si sami vytváříme svými myšlenkami.

Fotogalerie

Chcete mít info včas?