Jste zde: Vinná galerie Akce Výstavy Fotografie z Paříže

Fotografie z Paříže

Anna Kunšteková

Od 21. 5. 2018 do 31. 7. 2018

Anna Kunšteková (*1980, Malacky)
Slovenka, která svůj život dělí mezi Francii a
Českou republiku. Po ukončení studií v oblasti
cestovního ruchu se věnovala studiu cizích jazyků
– němčině a francouzštině a vrátila se ke svému
koníčku z dětství – kresbě a malbě. Z koníčku se
nakonec vyklubala láska k umění. Začala
navštěvovat soukromé hodiny kresby a malby v
brněnském ateliéru, kde pracovala s živým
modelem. Plně se věnuje francouzštině,
francouzské historii a kultuře, což se stalo její
celoživotní vášní, stejně jako samotná Francie. A
právě z pobytů v Paříži čerpala náměty pro napsání
knihy Povídání z Paříže. Město nad Seinou
zachycuje také ve svých kresbách a občas vyloví z
kapsy i fotoaparát. V současné době pracuje v
oblasti kultury a umění, spolupracuje s kulturními
institucemi, kde se podílí na tvorbě a organizaci
vzdělávacích programů a přípravě kulturních akcí.

 

http://www.humanart.cz/portfolio/ART
http://www.dessine-moi-paris.com/fr/illustrateur/anna-kunstekova

Fotogalerie

Chcete mít info včas?